GAS SERVICE

Revízie plynových a tlakových zariadení na západnom Slovensku

Máte doma plynový kotol alebo sporák? Potrebujete odborníka na revíziu plynových zariadení?
Revízie vykonávame najmä v okresoch Piešťany, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom, Topoľčany a po dohode aj v iných častiach Slovenska.

Plynové zariadenia sú z bezpečnostného hľadiska potrebné pravidelne revidovať. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č.17/2007 Z.z NRSR (V znení zákonov č. 136/2010 Z.z a zákon č.314/2012 Z.z. Pre právnické subjekty platí zákon 124/2006 Z.z NRSR v znení vyhl.č.508/2009 MPSVaR. Odborné prehliadky a oborné skušky-revízie plynových zariadený môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba, teda revízni technici. Cieľom týchto úkonov je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení, bez vykazovania únikov plynu či oxidu uhoľnatého.

Revízie plynového kotla alebo sporáka sú dôležité pre bezpečnosť vášho domova.
Revízia je potrebná v prípade poistnej udalosti.

Čo vám ponúkame:

Certifikovaný revízny technik
Termín revízie v čase, ktorý vám vyhovuje
Revizná správa čo najskôr po ukončení revízie

Požiadať o termín

Tel.kontakt:

+421 908 655 775

Email:

info@gasservice.sk

Naši zmluvní partneri

Naše služby

Revízie plynových zariadení pre domácnosti

Revízie plynových zariadení pre firmy a fabriky

Revízie plynových zariadení pri kolaudácii nehnuteľnosti

Poradenstvo pri revíziách plynových zariadení

Pri odbornej prehliadke VTZ plynového vykonávame nasledujúce ukony:

Vykonávame revíziu plynových zariadení:

Tri kroky k revízii

Zadajte si požiadavku

Zadajte si požiadavku prostredníctvom nášho webu alebo nám zatelefonujte.

Dohodnite si termín

Dohodnite si konkrétny termín návštevy s našim revíznym technikom.

Výkon revízie

Náš revízny technik Vás navštívi v dohodnutý termín a vykoná revíziu plyn.zariadenia.

Potrebujete odborníka na revíziu plynových zariadení?